De Medezeggenschapsraad, kortweg de MR genoemd, bestaat voor onze school uit zes leden. Het team en de ouders worden elk door drie leden vertegenwoordigd die door hun achterban worden gekozen. De MR kan zich door adviseurs laten bijstaan. De leden van de MR willen doelgericht functioneren als orgaan en willen als denktank fungeren voor de school. Ze denken mee over toekomstige ontwikkelingen en geven ondersteuning en advies op de juiste momenten. De rechten en bevoegdheden van de MR zijn door de Wet Medezeggenschap geregeld. De MR-vergaderingen zijn openbaar. Binnen de MR worden o.a. de beleidsvoorstellen besproken die van invloed zijn op onze school. Bij sommige voorstellen mag het bestuur pas een beslissing nemen wanneer de MR haar instemming eraan heeft gegeven. Medezeggenschapsraden van de openbare scholen aangesloten bij de Stichting Openbaar Basisonderwijs leveren de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor het openbaar onderwijs in de Duin- en Bollenstreek. In de GMR worden zaken van gemeenschappelijk belang voor het openbaar onderwijs besproken.