Activititeiten begeleiden

Op vrijwillige basis ondersteunen ouders het team bij het uitvoeren van projecten, het organiseren van vieringen en feesten, aankleding van de ontmoetingsruimte, het begeleiden van (groepjes) leerlingen tijdens buitenschoolse of groepsactiviteiten, beheer van de schoolbibliotheek, voorlezen, niveaulezen etc.

VO-gids

Door alle Covid-19 maatregelen vinden er dit jaar geen open dagen plaats op de VO-scholen en kunnen uw leerlingen van groep 8 en hun ouders zich lastiger oriënteren op hun schoolkeuze. Naast de fysieke VO Gids die u reeds heeft ontvangen, biedt de website van de VO Gids de meest actuele informatie over de scholen uit de regio.
Ook kunnen de leerlingen op de individuele schoolpagina’s van de VO Gids rechtstreeks in contact komen met een VO school. Deze service zorgt er voor dat de voorbereiding van uw leerlingen bij hun keuze gestructureerd en overzichtelijk wordt. 

 www.devogids.nl