Activititeiten begeleiden

Op vrijwillige basis ondersteunen ouders het team bij het uitvoeren van projecten, het organiseren van vieringen en feesten, aankleding van de ontmoetingsruimte, het begeleiden van (groepjes) leerlingen tijdens buitenschoolse of groepsactiviteiten, beheer van de schoolbibliotheek, voorlezen, niveaulezen etc.