Informatievoorziening aan ouders

Een goed contact met ouders op basis van vertrouwen en wederzijds respect vinden wij heel belangrijk. Wij zien dit als een voorwaarde om gezamenlijk het kind zo goed mogelijk te volgen en te begeleiden. In onze organisatie zijn verschillende mogelijkheden om met elkaar in contact te komen ingebouwd, namelijk:

Informatieavond

Elke leerkracht stelt de ouders van de leerlingen in de gelegenheid om kennis te nemen van de in de betreffende groep gehanteerde leermethoden en leermiddelen. Informatieavonden worden meestal aan het begin van het schooljaar georganiseerd. Voor groep 8 worden tijdens een aparte informatieavond de mogelijkheden van het voortgezet onderwijs toegelicht.

Rapportavond

Telkens na de vaststelling van de resultaten, dus drie maal per schooljaar, worden de ouders door de leerkracht op school uitgenodigd (voor het derde rapport op verzoek van de ouders). Tijdens dit gesprek worden de resultaten en vorderingen van het kind doorgenomen en eventuele vragen beantwoord. Voor groep 8 zijn er speciale avonden georganiseerd voor de rapportbespreking en de voortgezet onderwijs gesprekken.

Website en Facebook

Via de website van de school (www.jutterschool.nl) kunnen ouders zich op de hoogte stellen van de informatie met betrekking tot de school.

Nieuwsbrieven en informatie per Digiduif

Wanneer uw kind is aangemeld ontvangt u een eigen unieke code om een account aan te maken. U kunt in Digiduif uw eigen gegevens actueel houden. Op deze manier ontvangt u relevante informatie van leerkrachten maar ook de nieuwsbrief, het zogenaamde Jutterjournaal, wordt iedere keer aan het einde van de maand, via Digiduif verstuurd.