Informatievoorziening aan ouders

Een goed contact met ouders op basis van vertrouwen en wederzijds respect vinden wij heel belangrijk. Wij zien dit als een voorwaarde om gezamenlijk het kind zo goed mogelijk te volgen en te begeleiden. In onze organisatie zijn verschillende mogelijkheden om met elkaar in contact te komen ingebouwd, namelijk:

Informatieavond

Elke leerkracht stelt de ouders van de leerlingen in de gelegenheid om kennis te nemen van de in de betreffende groep gehanteerde leermethoden en leermiddelen. Informatieavonden worden aan het begin van het schooljaar georganiseerd. Voor groep 8 worden tijdens de informatieavond de mogelijkheden van het voortgezet onderwijs toegelicht.

Wij gaan ervan uit dat uit ieder gezin er iemand is. 

Ouderavond

Er zijn per jaar twee vaste momenten wanneer wij alle ouders willen spreken. Na de herfstvakantie willen wij de ouders de kans geven om iets over de kinderen te vertellen. 

Na het eerste rapport bespreken we de resultaten tot nu toe. Bij het tweede en laatste rapport is het facultatief. Ouders of leerkrachten kunnen aageven of een gesprek nog wenselijk is.

Voor groep 8 worden er een moment georganiseerd voor de de voortgezet onderwijs gesprekken. Dit valt niet altijd gelijk met de andere oudergesprekken.

Wanneer er zorgen zijn over een leerling wachten wij niet op de oudergesprekken en zullen wij eerder een afspraak maken. Wanneer ouders zorgen hebben kunnen zij dit ook aangeven bij de leerkracht, dan plannen we eerder een een gesprek.

Website en Facebook

Via de website van de school (www.jutterschool.nl) kunnen ouders zich op de hoogte stellen van de informatie met betrekking tot de school.

Nieuwsbrieven en informatie per Parro

Wanneer uw kind is aangemeld ontvangt u een eigen unieke code om een account aan te maken. U kunt in de Parro uw eigen gegevens actueel houden. Op deze manier ontvangt u relevante informatie van leerkrachten maar ook de nieuwsbrief, het zogenaamde flessenpost. Iedere 5/6 weken wordt er een algemene flessepost verstuurd. De leerkrachten houden u op de hoogte via de groepsmail.

Contact leerkrachten: Alle leerkrachten kunt u mailen: voornaam.achtenaam@jutterschool.nl 

Groep 8: VO

Door alle Covid-19 maatregelen vinden er dit jaar geen open dagen plaats op de VO-scholen en kunnen uw leerlingen van groep 8 en hun ouders zich lastiger oriënteren op hun schoolkeuze. Naast de fysieke VO Gids die u reeds heeft ontvangen, biedt de website van de VO Gids de meest actuele informatie over de scholen uit de regio.
Ook kunnen de leerlingen op de individuele schoolpagina’s van de VO Gids rechtstreeks in contact komen met een VO school. Deze service zorgt er voor dat de voorbereiding van uw leerlingen bij hun keuze gestructureerd en overzichtelijk wordt. 

 www.devogids.nl