De Jutter is een openbare school. Op onze school respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere leerkracht zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Niet apart, maar samen.

Missie

Elk kind is uniek en elk kind moet zoveel mogelijk kansen krijgen om zich te ontplooien. Een kind kan zich optimaal ontwikkelen als het met plezier naar school gaat en met zelfvertrouwen nieuwe taken durft aan te gaan en als het in een veilige en overzichtelijke omgeving wordt uitgedaagd om steeds een volgende stap te zetten.

Drie basisbehoeften vormen in onze visie het fundament voor het pedagogische klimaat. Dit fundament vormt een voorwaarde voor goed onderwijs:

- Competentie: Ieder mens heeft er behoefte aan om greep te krijgen op de wereld om zich heen. Leren is leuk en naar school gaan is plezierig als een kind het gevoel heeft de wereld aan te kunnen en als een kind voelt dat het voor zijn taak berekend is.

- Relatie: Ieder mens heeft er behoefte aan te voelen dat anderen met hem willen omgaan. Deze ervaring van het er toe doen, er bij horen en mee te tellen is noodzakelijk voor een actieve gemotiveerde leerhouding. 

- Autonomie: Ieder mens heeft er behoefte aan zijn leven in te richten zoals hij dat wil, zelf beslissingen te nemen, verantwoordelijkheid te dragen en zichzelf te kunnen zijn.