Schooltijden

 

Om 8.20 gaan de deuren open en mogen de kinderen naar binnen lopen. Om 08.30 uur gaat de  bel en begint de les. De dag is om 14.45 klaar. Op woensdag om 12.15 uur. 

Groep 1 t/m 4 zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij.

Kinderen die tussen de middag overblijven worden opgevangen door medewerkers van KinderVilla.